Welkom.Visie.Nieuws.Oplossingen.Publicaties.Contact.Links.
Oracle specialist

© 2018 Jom IT B.V.

Jom IT B.V.

Visie

 

 

 

 

 

 

 

Informatietechnologie is een breed vakgebied met veel verschillende specialisaties. Aan de ene kant heb je de absolute generalisten die relatief weinig weten van een groot gebied. Aan de andere kant rasechte specialisten die alles weten van een klein deel. Allebei zijn ze nodig: de generalist voor de adviserende rol, de helikopter-view, de architect rol en het functionele project leiderschap. De specialist voor de implementatie en de optimalisatie en het technische project leiderschap.

In mijn visie is er heel veel behoefte aan een minder strikte scheiding en aan mensen die zowel generalist als specialist zijn. Wat ik altijd heb nagestreefd is om zo iemand te zijn: ik combineer diepgaande kennis van de meest gebruikte Oracle technologie met algemene kennis van andere ICT vakgebieden. Ik kan communiceren met alle functionarissen in uw bedrijf, van de manager die een probleem opgelost wil zien tot de daadwerkelijke eindgebruiker van mijn oplossing. Ik kan een probleem mee in kaart brengen, de technisch beste oplossing bedenken en deze implementeren. En altijd met performance, security en onderhoudbaarheid in het vizier! Dat is in mijn visie het type mensen waar grote behoefte aan is: er zijn generalisten en specialisten...ga voor de combinatie, dat communiceert het meest effectief!